Home    Nguyên tắc bồi thường đất khi nhà nước thu hồi
Cách đây 4 năm, ông bà có cho tôi 150m2 đất cạnh nhà và làm sổ đỏ mang tên tôi và tách hộ khẩu riêng cho tôi. Tôi có xây nhà ở 3 tầng và ông bà đang ở vì cùng đất của ông bà. Bây giờ khu đất nền này đang trong khu vực giải tỏa mà tôi đi làm ăn xa không có nhà. Tôi muốn hỏi về luật bồi thường của nhà nước như thế nào ạ?

Bồi thường đất khi Chính phủ thu hồi như thế nào?

Theo chính sách đền bù thì tôi là hộ tách riêng không sinh hoạt thường xuyên nên không được hỗ trợ tái an cư như hộ của ông bà tôi. Luật sư cho hỏi như vậy có đúng không? Tôi phải làm gì để bảo vệ được lợi ích của mình? Xin cảm ơn.

Quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

ảnh minh hoạ

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, GĐ Công Ty luật TNHH Đức An trả lời bạn như sau:

Theo Điều 79. luật đất đai 2013 quy chế về Bồi thường về đất khi Chính phủ thu hồi đất ở như sau:

“1. Hộ dân cư, cá nhân đang sử dụng đất ở, người việt nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà tại gắn liền với quyền sử dụng đất tại Nước Nhà mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Chính phủ thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không có đất ở, nhà tại nào khác trong địa bàn xã, P, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu yếu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Chính phủ bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà tại trong địa bàn xã, P, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với bản địa có điều kiện kèm theo về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Hộ dân cư, cá nhân khi Chính phủ thu hồi đất gắn liền với nhà tại phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được nhà nước bán, dịch vụ thuê mướn, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu Tiền sử dụng đất.

3. Tổ chức kinh tế, người việt an cư ở thế giới, Doanh Nghiệp có vốn góp vốn đầu tư thế giới đang sử dụng đất để triển khai dự án Bất Động Sản gây dựng nhà tại khi nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện kèm theo được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất.

4. Nhà nước quy định chi tiết điều đó.”.

Theo Căn cứ điều 86, luật đất đai 2013 về sắp xếp tái an cư cho người dân có đất ở thu hồi mà phải di chuyển nhà như sau:

“1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái an cư phải thông báo cho người dân có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển nhà về Dự kiến giải pháp sắp xếp tái an cư và giá niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại chi nhánh Ủy Ban Nhân Dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu cư dân nơi có đất thu hồi và tại nơi tái an cư trước lúc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt giải pháp thu xếp tái an cư.

Nội dung thông báo gồm khu vực, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ chung cư, giá thành của đất bán, giá nhà đất tái định cư; dự đoán bố trí tái định cư cho người dân có đất thu hồi.

2. Người dân có đất thu hồi được thu xếp tái an cư tại chỗ nếu ở địa chỉ thu hồi đất có Dự Án BĐS tái định cư hoặc có điều kiện thu xếp tái an cư. Ưu tiên phương vị thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm chuyển giao mặt phẳng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng.

luật đền bù đất

phương án bố trí tái an cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại Trụ sở Ủy Ban Nhân Dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu người dân nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.

3. Giá đất cụ thể tính thu Tiền sử dụng đất tại nơi tái an cư, giá bán nhà ở tái an cư do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quyết định.

4. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, tương hỗ còn thiếu để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Chính phủ tương hỗ tiền đủ để mua một suất tái an cư tối thiểu.

Chính phủ quy chế cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện kèm theo từng vùng, miền và bản địa.”.

Do đất của bạn là đất ở nên nếu cung ứng điều kiện kèm theo về bồi thường thì được bồi thường. Trường hợp nếu còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, Phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. So với địa phương có điều kiện kèm theo về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Căn cứ theo quỹ đất và quyết định thu hồi đất để tiến hành. Nếu bạn có vướng mắc về việc bồi thường thì căn cứ theo quyết định hành động thu hồi đất để khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Trong quá trình xử lý khiếu nại, bạn vẫn bắt buộc phải chấp hành theo nội dung quyết định hành động thu hồi đất.

xem thêm tranh phong thủy tài lộc cho gia chủ

Related Articles