Home    Điều kiện được miễn thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất

Điều kiện miễn thuế nguồn thu khi bán nhà? Tôi có nhu cầu muốn bán đất và căn phòng của vợ chồng , tôi nghe mọi người nói khi bán nhà phải nộp thuế thu nhập cá nhân rất nhiều. Cho tôi hỏi, điều này có đúng không? Vợ chồng tôi khi bán thửa đất và căn nhà duy nhất này có phải nộp thuế cá nhân như mọi người nói không?

thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất

Trả lời  có được miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà hay không?

Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền nhà đất, đơn cử thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với Thông tin BĐS Nhà Đất là 1 trong những nguồn thu chịu thuế nguồn thu cá nhân quy chế tại điểm a Khoản 5 Điều 3 Luật nguồn thu cá nhân 2007, sửa đổi, bổ trợ 2012. Tuy nhiên, trường hợp hạnh phúc gia đình bạn chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất mà ủy quyền thì nguồn thu phát sinh từ việc chuyển nhượng ủy quyền này sẽ được miễn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại b.1 điểm Khoản 1 Điều 3 thông tư 111/2013/TT-BTC, ngày 15/08/2013 Hướng dẫn xúc tiến Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật chỉnh sửa, bổ sung 1 số ít điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP gồm:

Chỉ có duy nhất quyền sử dụng một thửa đất ở có nhà tại hoặc khu công trình thiết kế và xây dựng gắn liền với thửa đất đó tại thời điểm chuyển nhượng ủy quyền được xác định như sau:

– Việc xác lập quyền nắm giữ nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất.

– Trường hợp ủy quyền bán nhà đất TP. Hà Nội có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng thì chỉ cá nhân chưa có quyền nắm giữ nhà tại, quyền sử dụng đất ở ở chỗ khác được miễn thuế; cá nhân có chung quyền sở hữu nhà tại, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác chưa được miễn thuế.

– Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà tại, đất ở riêng thì khi ủy quyền nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà tại, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng chưa được miễn thuế;

ảnh minh họa

Có quyền nắm giữ nhà tại, quyền sử dụng đất ở tính đến thời khắc ủy quyền tối thiểu là 183 ngày. Thời điểm xác lập quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ nhà ở và gia sản khác gắn liền với đất. Riêng trường hợp được cấp lại, cấp đổi theo quy chế pháp luật về đất đai thì thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở được tính theo thời gian cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền nắm giữ nhà tại và gia sản khác gắn liền với đất trước khi được cấp lại, cấp đổi (Điều 12 thông tư 92/2015/TT-BTC, ngày 15/06/2015).

Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền nắm giữ nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì chưa được miễn thuế cho phần chuyển nhượng ủy quyền đó.

Cá nhân ủy quyền sẽ tự khai và chịu trách nhiệm đối với phần khai trở về quê hương ở, đất ở là duy nhất. Nếu phát giác không đúng sẽ bị giải quyết truy thu thuế và phạt về hành vi vi phạm luật pháp luật thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Như vậy, trong trường hợp vợ chồng anh/chị cung ứng được đầy đủ các điều kiện kèm theo nêu trên thì nguồn thu từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà tại duy nhất này sẽ được miễn thuế. Anh/chị rất có khả năng trực tiếp liên hệ cơ quan thuế tại nơi mình thường trú để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục miễn thuế trong trường hợp này.

Related Articles