Home    Đất có quy hoạch có được xin cấp giấy phép xây dựng không?

Trường hợp đất bên trong đầu tư và quy hoạch có được phép xây dựng không? Xây dựng tạm trên đất quy hoạch cần phải làm thủ tục gì?

ảnh minh họa

Tóm tắt câu hỏi:

Em định xây nhà trên đất đầu tư và quy hoạch đã hơn 10 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Phú Yên. Và em có làm hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tạm theo đúng quy mô, tính chất, đúng quy chế về hồ sơ xin cấp phép xây dựng tạm và em có cam kết tự tháo dỡ khi Chính phủ có quyết định hành động thu hồi đất nhưng UBND TP Tuy Hòa không cấp phát mà bảo chờ không nói rõ thời điểm đến lúc nào. Lúc Này nhà em đã xuống cấp trầm trọng do kiến thiết xây dựng từ thời điểm cách đó đã hơn 40 năm mất đảm bảo an toàn không có khả năng ở được nữa. Vậy em định xây lại nhà đặt ở lúc không có giấy phép gây dựng có bị phạt không?Và mức xử phạt là bao nhiêu? Sau khi xử phạt em đã có được phép gây dựng tiếp không? Nếu không thì em phải khiếu nại đến cơ quan nào giải quyết?

Giải quyết vấn đề:

Như bạn trình bày, phần diện tích quy hoạnh nhà bạn đã được quy hoạch 10 năm nhưng chưa có quyết định hành động thu hồi đất. Như vậy, GĐ bạn được phép thiết kế và xây dựng nhà trên phần diện tích quy hoạnh đấy đó. Việc thiết kế xây dựng theo phương thức thiết kế và xây dựng tạm, tức là khi có quyết định hành động thu hồi, hạnh phúc gia đình bạn phải tự nguyện phá dỡ phần khu công trình này.

Căn cứ theo quy định tại khoản 18, Điều 3 Luật kiến thiết xây dựng năm trước, giấy phép thiết kế và xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho gây dựng khu công trình, nhà tại riêng lẻ được dùng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện đầu tư và quy hoạch xây dựng.

Giấy phép xây dựng tạm được cấp khi cung cấp đủ các điều kiện kèm theo sau:

– Cam kết tự phá dỡ khu công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trên giấy tờ phép kiến thiết xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi ngân sách cho việc cưỡng chế phá dỡ.

– tương thích với quy mô khu công trình do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quy định cho từng xung quanh vị trí và thời gian ấn hạn tồn tại của khu công trình theo chiến lược thực thi đầu tư và quy hoạch phân khu kiến thiết xây dựng đã được phê duyệt;

– Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu gây dựng được cơ quan Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa xúc tiến và chưa có quyết định hành động thu hồi đất của cơ quan Chính phủ có thẩm quyền;

Như vậy, với trường hợp của hạnh phúc gia đình bạn, Ủy Ban Nhân Dân TP Tuy Hòa căn cứ vào quy hoạch của địa phương để triển khai cấp chứng từ phép xây dựng tạm cho công trình kiến thiết xây dựng nhà tại riêng lẻ. Việc bạn tự ý thiết kế xây dựng không xin giấy phép xây dựng sẽ bị giải quyết phạm luật hành chính và bị kiến nghị phá dỡ phần công trình không giấy phép.

Xem thêm luật mua bán và chuyển nhượng quyền sở hữu đất tại đây.

Related Articles